Bak, Bamboepapier/PE, A5, a-bak, 130x69x35mm, naturel

Code 175500

Bak, Bamboepapier/PE, A7, a-bak, 120x104x37mm, naturel

Code 175501

Bak, Bamboepapier/PE, A9, a-bak, 150x117x39mm, naturel

Code 175502

Bak, Bamboepapier/PE, A13, a-bak, 180x115x34mm, naturel

Code 175503

Bak, Bamboepapier/PE, A14, a-bak, 190x132x38mm, naturel

Code 175504

Bak, Bamboepapier/PE, A16, a-bak, 205x80x40mm, naturel

Code 175505

Bak, Bamboepapier/PE, A50, a-bak, 245x190x44mm, naturel

Code 175509